سكس خانوادگي>


Thursday, November 13, 2003

٭ خونه دایی اینا روبروی خونه ما بود و ما با هم خیلی رفت و امد داشتیم بخصوص من و زن دایی خیلی با هم شوخی میکردیم ووقتی کسی نبود من اصرار می کردم که بیا کشتی و اون هم که میدونست من دست بردار نیستم به شوخی با من کشتی میگرفت و اینطوری بود که کم کم احساس کردم علاقه من بهش یه جور دیگه شده و خیلی دوست دارم که بدنشو از نزدیک لمس کنم خلاصه این کارها ادامه پیدا کرد تا اینکه بر اثر مشکلاتی که پدر و مادرم با داییم پیدا کردند ما با هم قهر شدیم و من موندمو یه دنیا پلاسی از اون به بعد کار من فقط دید زدن خونه داییم بود(البته من هم با داییم قهر شده بودم و زنداییم هم به تبع ان با من تقریبا قهر شده بود) شب تا صبح میرفتم کنار پنجره و با دوربینی که داشتم خونه داییم رو دید میزدم هم میتونستم اتاقشونو ببینم و هم حیاطشون
از پشت پنجره خونه ما مشخص بود البته اونها هم میدونستن که از خونه ما به خونشون دید داره برا همین بعد از قهر شدن ما بخصوص تو تابستونها پنجره اتاقشونو میبستند تا من نتونم چیزی ببینم و اینها منو حشری ترمیکرد .یه روز که کسی خونه نبود داشتم حیاطشونو دید میزدم که دیدم داره رخت میشوره تنش فقط یه زیرپیراهن نازک و یه شلوار تنگ بود که کرستش از زیرش پیدا بود با دوربینم قشنگ داشتم از نزدیک نگاش میکردم که بعد از یه مدتی دیدم روشو کرد طرف خونه ما و تا دید من دارم نگا میکنم سریع رفت کنار خیلی اعصابم خورد شده بود که چرا خودمو قایم نکردم تا منو نبینه بعد از یکی دو دقیقه دیدم تلفن زنگ میزنه گوشی رو ورداشتم دیدم زنداییه قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم گفت :اگه فکر میکنی با این کارها چیزی بهت میرسه کور خوندی بدبخت اینو گفت و قطع کرد مونده بودم چیکار کنم دوباره رفتم پشت پنجره دیدم این دفعه لباس تنش کرده و تمام رختها رو جمع کرد و برد دیگه داشتم دیوونه می شدم از این میترسیدم از لج ما نره جایی نگه خلاصه داشتم اون قضیه رو فراموش میکردم که یه روز که اتفاقی داشتم از جلوی پنجره رد میشدم دیدم یکی از دوستای داییم از ماشین پیاده شد و رفت طرف خونه داییم زنگ زد از پشت ایفون یه خورده صحبت کرد که در باز شد و رفت تو دیدم زندایی اومد پایین همین که همدیگر رو دیدند شروع کردند به بغل کردن و بوسیدن هم بعد دوست داییم اونو بغل کرد و برد بالا که بعد دیگه نفهمیدم چی شد ولی همین کافی بود تا من دق دلمو رو زندایی خالی کنم فردا صبح موقع رفتن به دانشگاه دیدم که از نونوایی برگشته ولی دست خالی اومد که بی اعتنا از پیشم بگذره وقتی داشت از جلوم رد میشد گفتم می خواستی به (م)(دوست داییم) بگی که نونو بیاره دم درت که تو توی زحمت نیفتی اینو که گفتم یهو رنگش پرید و گفت منظورت چیه به حالت مسخره گفتم من زورم اینه تو زورت چیه بعد از کنارش رد شدم میدونستم حرف من کار خودشو میکنه
فردا صبح برای اینکه سلطه خودمو بهش بفهمونم واینکه سکس با اونو حق خودم میدونم زنگ زدم خونشون خودش گوشی رو ورداشت برای اینکه مطمئن بشه گفتم من تمام قضیه تورو با دوست دایی میدونم یا همین الان میای اینجا تا یه دل سیر بکنمت و یا این موضوع رو یه جوری به دایی میرسونم . تا اومد چیزی بگه گفتم من حرفم اینه بقیشو خودت میدونی اینو گفتموتلفنو قطع کردم
همین جور از پشت پنجره نگاه میکردم که دیدم درشون باز شد و داره میاد خودمو اماده کردم
رفتم پایین همین که در زد درو باز کردم تا اومد تو از همون جا بغلش کردم خواست حرفی بزنه که گفتم تو که به بغل رفتن عادت داری چته بردمش تو زیرزمین گفتم بخدا اگه یک کلمه در طول این کارهام حرفی بزنی هم میکنمت و هم این خبر رو تو فامیل پخش میکنم دید دارم جدی میگم کم کم شروع کرد اروم گریه کردن خواست حرفی بزنه که گفتم میخوای هم بکنمت هم خبرتو پخش کنم که ساکت شد . شروع کردم به دراوردن لباسلش داشتم دیوانه میشدم وقتی شورتشو دراوردم بی اختیار افتادم به جون کسش و هی لیس میزدم که اه و ناله اون هم شروع شد گفتم چون وقت زیادی ندارم نمیتونم زیاد باهات ور برم و یسره میرم سر اصل مطلب خوابوندمش روی تختی که اونجا بود و پاهاشو باز کردم یه نگاه بهش کردم دیدم داره تو نگاهش التماس میکنه
گفتم جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود اون موقعی که پشت تلفن منو کنف میکردی باید فکر امروزشم بودی اینو گفتمو محکم گذاشتم تو کسش یهو جیغ بلندی کشید گفتم هیس اگه بخای اینجوری ادامه بدی ممکنه یه حرف از دهنت بیاد بیرون اونوقت دیگه کس دادنتو حروم میکنی بهت که گفتم . بعد شروع کردم به تلمبه زدن و اون هم دیگه داشت خودشو از درد میکشت کسکش انگار تا حالا نداده بود یه خورده تو کسش نگه داشتم تا ابم به این زودی نیاد فکر کرد میخام تموم کنم که یه نفس راحتی کشید گفتم کجاشو دیدی تازه میخوام بذارم تو کونت که دیگه به گریه کردن افتاد گفتم این هم که داری گریه میکنی دارم بهت لطف میکنم وای به حالت اگه یه حرف از دهنت بیاد بیرون کیرمو از کسش دراوردم و بدون معطلی گذاشتم تو کونش گریش لحظه به لحظه بلند تر میشد و همزمان من هم تند تر میکردمش احساس کردم داره ابم میاد گفتم حیفه ابمو تو کونش بریزم کیرمو در اوردمو دوباره گذاشتم تو کسش بعد از چند بار تلمبه زدن دیگه ابم اومد محکم بهش چسبیدم تا نتونه در بره فهمیده بود که میخوام بریزم تو کسش هی تقلا میکرد که در بره ولی دیگه دیر شده بود و من تمام ابمو ریختم تو کسش هی هلم میداد عقب که از روش برم کنار گفتم کار را انکس کرد که تمام کرد حدود یک دقیقه محکم بغلش کردم تا ابم خوب توش خالی بشه بعد ولش کردم . دیگه گریه امونش نمیداد گفتم حالا میتونی حرف بزنی
اما اون فقط گریه میکرد رفت طرف لباساش که یهو پریدم و شورت و کرستشو گرفتم گفت اینارو چرا گرفتی گفتم این بلیط نوبت بعدیه گفت قرار ما این نبود گفتم حالا شده دیگه میخواستی اینقدر با حال نباشی هر چی خواهش کرد ندادم گفتم از این به بعد هر وقت بیکار شدم بهت خبر میدم بیای اینجا گفت تو یه نامردی دیگه از این خبرا نیست و هر چی فحش تو دهنش بود بهم داد که موهاشو محکم گرفتم و بزور کشوندمش تو حیاط و یه لگد در کونش زدم و گفتم زود برو بیرون تا کسی ندیده ازاین به بعد هم هر وقت گفتم میای اینجا تا پارت کنم و در رو باز کردم انداختمش بیرون از اون به بعد دیگه کار من شد کردن اون و هر دفعه هم شورت و کرستی که پاش بودو گروگان میگرفتم تا دفعه بعد...


نظر بدهيد-->٭ ghorboone dokhtar khale shadi. neveshte shode tavassote:::::::>SINA
bazan salam.:D bazam khodamam.goftam ke ye khatere dige ham vasaton migam.mage nagofte boodam.khob hamoontor ke khodetoonam behtar az man midoonin indafe mikham mjaraye sex ba dokhtar khalamo vasatoon begam.bazam joonam vasatoon bege ke.............................................. ma ye khale darim ke az khalehaye digam bozorgtare.yani too khoone az hame bozorg tar boode.vali be khatere moshkeli ke dashte va nemitooneste hamele beshe va be zoore doktoro dava va albatte khaste khoda va hamkarie nazdike shoharesh tooneste bood ye dokhtar pas bendaze ke az man 2 sal koochektare.valiiiiiiiiiii bekhatere in masale ke in dokhtar khaleye ma ke naghshe avvale mafool dar ghesseye maro ham dare be zoor dar oomade boode yekam ehsas varesh dashte va loos bar oomade.khob khodaro shokr hala doroste ziad khoshgel nabood vali hameye familo be khatere eshvehash o heikale nabesh karde bood too koonesh va vase hame ham kelas mizasht va be hich kas mahal nemizasht.va kholase khodesho karde bood soojatoljaghe man va pesar khaleham.va har vaght ma baham mishestim faghat az oon ke esmesh ham be niate 7 tan shadi gozashte boodan harf mizadim.va hamamoon arezooye kardanesho dashtim.na faghat vase erza shodan balke vase inke doost dashtim jigh keshidanesho beshnavim.ta inke man yebar ke ba doosdokhtaram rafte boodam biroon ke khanoom kharid kone in shadi khanoomo ba doos pesaresh didam.va kolli khoshhal shodam ke az baghie ye ghadam oftadam jelo va hala mitoonam azash baj begiram va az hame mohemtar inke fahmidam khanoom inkare ham hast.kholase inke manam be dos dokhtaram ke adame bahali bood goftam in dokhtar khalame to inja piade sho man ba mashin az jelosh rad sham ke mano bebine.oonam ghabool kardo piade shod.piade shodane doost dokhtare man hamana va sedaye tormoze man jelo paye oon dota hamana.yeho bargasht mano nigah kard.manam khandidamo aroom rah oftadam.ghashang yadame vaghti mano did rangesh parid va be ghole hafez 'range rokhsar natavanest negah dashtan.'kholase man bargashtam sare khiaboon va doost dokhtaramo dobare savar kardamo kolli khandidim.va mozoo tamoom shod.ta inke yerooz hame khooneye khalam ina davat boodan ke ettefaghan man hamba pesar khaleham nesheste boodim va man dashtam vasashoon az oon rooz ke chi dide boodam migoftam ke yeho shadi khanoome gole golab goft sinaaaaaaa.vaghti bargashtam didam khanoom vaisade dame dare otagesh va baye labkhande malih mige bia inja karet daram.mano bache ha be ham nigahi kardimo khandidimo man raftam.mano bord too otaghesh va goft beshin.mano neshoond roo takhtesho goft ke khosh migzare.goftam eeeeeeey khosh ke hich vaght nemigzare.adam khodesh bayad khosho begzaroone.khandido goft bebin sina man too beine hameye ashna ha va famil roo to ye hesabedigeii baz kardam va toro az hame fahmide tar midoonam.goftam nazare lotfete dokhtar khale joonam.yedoone dige az oon labkhandash ke dele adamo horri mirikht paiin be man zado goft ke omidvaram ke chizi be bache ha dar morede oonrooz nagi va mano too famil kharab nakoni.va azat mikham ke majaraye oonrooz ro kamelan faramoosh bokoni.manam ba tarso larz goftam va dar ghebalesh chi be man mirese?bazam khandido goft mishe farda biai inja.chizi ke vasam ajib bood in bood ke fardaye oonrooz shanbe bood va khalam va shohar khalambayad miraftan edare va ta shab nemioomadan.chon shanbeha ezafe kari vaymisadan va chon too ye edare boodan moshkeli az in babat nadashtan.goftam vase chi bayad biam.goft vase inke chizi ke mikhay ro begiri va be kasi chizi nagi.manamgoftam base.vali saate chand.akhe man farda sobh do saat kelas daram.bayad beram daneshgah.goft man khoonam har vaght oomadi ghadamet roo cheshm.va edame dad ke farda zohr mikham ba pesar khale joone khdam nahar bokhorama.manam goftam bashe.miam va gharar shod vasam khoresh gheime ke doos daram dorost kone.kholase badesh mano vel kard ke argardam va ba bache ha basham.(albatte inam begam ke khale farnazam ghablan bem gofte bood ke in shadi khanoom ahle sheitoonie vali man bavaram nashode bood.)manam vaghti bargashtam va didam oon posht saram nayoomade tarsidam ke naghsheii too kar bashe.vase hamin be yeki az pesar khale ham goftam to einaketo inja ja bezar farda sob ba ham miaim.man beram too badesh hodoode nim saat ta ye saat badesh ham to zang bezan ke age daran manomikoshan befahmi va age khabarie masalan to moche maro baham gerefti va hala haghe sokoot mikhay.va to ham ye dele sir bokonesh.oonam az khoda khaste ghabool kard.kholase naghshe hamoono keshidim va raftim va man shab hamash too in fekr boodam ke har chi az khoda mikham bem mide va kashki az khoda chizaye behtar mikhastam va hamash tasavvor mikardam ke farda che kosse ghombol shode va baad avardeii dar entezare kire mane.va ba in fekr ha khabam bord.fardash man sare kelas naraftam va raftam soraghe pesar khalam va bargashtim dame dare khalam ina.oon moghe hich kas too kooche nabood va kasi maro nadid.man zange daro zadamo shadi joon goft bale.bala ro ke goft delam rikht.che sedaii dasht.ba tarso larz raftam too.didam ke na khabari nist.engar ke faghat khodeshe.va khialam rahat shod ke la aghal age kos nakonam ,kotak nemikhoram.va hadde aksaresh ine ke bezoor mikonamesh.salam kardo ahval porsi.neshestam roo kanape ke age bekhad betoone pisham beshine.haminam shod.bad az inke mive va shiriini ovordo va ye sharbat bem dad neshast pisham.goft bokhor ke kar ziad darim.nooshe joon kon sina joon.manam nooshe joon kardamo va goftam khob.hala mikhasti chikar koni ke man be kasi nagam?khandido goft sobhane khordi.goftam na.kelasam naraftam.raft vasam omlet dorost kard ke albatte chon man ba rob doos daram vasam ba rob dorost kard.hamin joori ke dashtam mikhordam oomad jelo yavashaki boosam kard.manam yavashaki ba mobile khodam shomareye mohammad ro gereftam ke beshnave inja chekhabare va sare moghe beppare too.boland goftam faghat to boos koni.ghabool nist.asan man dige omlet nemikha.toro mikham.(ba shookhi)khandido goft bashe eshkal nadare.nakhor va sooratesho ovord nazdike soorate man ke boosesh konam.manam ye boose seda dar kardam joori ke sedasho mohammad(pesar khalam) beshnave va goftam bah bah che khosh mazast loppet.mazeye matiketam hamine ya ye chiz digast.khandido goft bia khodet bechesh.manam ye labe janane azash gereftam ke dige kiram dasht shorto shalvaramo ba ham pare mikard.badesh ham be shookhi goftam ke alan age kasi biad maro bebine che shavaaaaaaad.oonam khandido goft kasi alan nemiad.vali man injoori dar asl be mohamad goftam ke biad.va oonam bad az 2 deighe zang zado shadi az tars nafahmid bayad chikar kone.goft boro too otagh.goftam baba mage jorm kardam.oomadam khooneye khalam ina.raft tarafe ff ke bebine kie.yeho rangesh parid.goft mohammade.goftam khob bashe.mohammad adame ba janbeiie.eshkal nadare.mohamad oomad bala va goft salam shadi khanoom.man dishab yadam rafte einakamo ba khodam bebaram.mishe biam too varesh daram.shadi goft koja gozashtinesh man vasatoon biaram.vali vaghti shadi oomad invar ke bere donbale einak mohammad oomad too va vaghti mano did goft ghatesh kon.manam mobilamo khamoosh kardam va goftam salam mohammad jan.man oomadam inja sobone bokhoram.to ham mikhori.va sari loppamo ke matiki shode boodan va asare lab roosh bood besh neshoon dadamo goft shadi jan mersi.nemikhad.fekr konam mozaheme shoma dotta shodam.shadi goft yani chi(ba asabaniat)mohammadam goft hichi bekhatere loppaye agha sina daram migam.va edame dad ke agha sina tanha tanha ghabool nabood.nadashtim pesar khale.yeho didam ke shadi nigahe man kardo vaghti loppaye mano did fahmid ke che khabare.goft na agha mohammad .belakhare sina pesar khalame manam ye boosesh kardam.hala age hasoodit mishe bia toram boos konam.mohamadam namardi nakard oft bale hasoodim shode.shadi ham raft jelo va oon ro ham boos kard.bad ke mohamad dige bahooneii nadasht ke bemoone va bayad miraft goft vali kash ki dir tar oomade boodam ke bishtar hasoodim mishod.ta ino goft shadi goft khob to ham bemoon ke tahe delet namoone.mohammadam az khoda khaste ghabool kard.bad man raftam jelo va goftam bebin shadi man be in kara kar nadaram.fagat mifahmam ke bayad beram biroon.bodo sahme mano bede mikham beram.mohammadam harfe mano taiid kardo yavash yavash lokht shodim.shadi ke moonde bood chi bege goft la aghal yeki yeki.mano mohammadam goftim ke na ma joftemoon kar darim bayad sari berim va ta nakonimesh nemirim.oonam az roo ejbar ghabool kard.raftim tarafesh va lokhtesh kardim.gharar shod man balatanasho lokht konam va mohammad paiino lokht kone.vaghti tishertesho dar ovordam didam ajab badane sefidi poshteshe.vaaaaay chi bood.oon vasat dota pestoone jigar zade bood biroon ke vaghean maman boodan.man ke kaf karde boodam.vase dah sanie moonde boodam bayad alan chikar konam.mohammadam hamintor.joftemoon moondeboodim.ye niga be ham kardimo shorookardim be edame dadan.vaghti ghabl az inke pestoonbandesho dar biaram roo pestoonash dast keshidam va malidameshoon taze vase avvalin bar fahmidam pestoon be manaye vagheii yani chi.kolli kaf karde boodam.hey ab dahanam mioomad.mamehash mese sang bood.sefto gholombe va gerd.avvalin dokhtari bood ke dide boodam dayereye dore sare pestooneshh koochike.hamin joori ke dashtam fekr mikardam fahmidam ke man ke ye ghadam az mohammad jelo boodam alan aghab oftadam va khanoom darevase mohammad sak mizane.manam goftam na intori nemishe va ye kam zanoohamo kham kardamo kiramo resoondam be koonesh ke bokonam too.avvalesh sakht bood.vali yekam ke jabe jash kardamo khodamo invar oonvar kardam shod.belakhare raft too.albatte begam ke vaghti sare kiram raft too yeho ta tah hamaro kardam too ke ghashang jer bokhore va be arezooye hamishegim ke jigh keshidanesh bood beresam.hamintor ham shod.khanoom ye jig keshid ke mohammad az jash parid bebine chi shode.manam hey kardam too va dar ovordam.chon shabe ghablesh bekhateresh jagh zade boodam abam zood nayoomad.vali dashtam kolli hal mikardam.mohammadam goft bodo manam mikham bokonam va bem eshare kard ke sak zadanesh harf nadare.manam darovordamo dadam dastesh kevasam sak bezane ke bazam khanoom jighesh be asemoone haftom resid.nagoo mohammadam hamoon balaii ke man saresh ovorde boodam saresh ovorde bood.mikhast vasam sak bezane vali chon mohammad dasht tekoonesh midad nemitoonest khoobb sak bezane.vase hamin yekam lab azash gereftam ta mohammad karesh tamom she.vali oonam hal nadad.he tekoon mikhord.goftam mohammad bodo manam mikham vase manam bezar.ke shadi goft bokon too kosam.alan 2 sale ke openam.ino ke goft didam mohammad ye niga be man kardo khandido bedoone inke chizi bege kiresho dar ovordo kard tookose khanoom.kolli khandam gerefte bood.akhe kheili ghashang inkaro kard.asan nemitoonam tosifesh konam.manam raftam ke bokonam too koonesh ke laghal binasib namoonam.vali be khatere inke faseleye ziadi beine soorakhe koon va kosesh nabood nashod.manam hamin tori dast be kir moondam ta mohammad karesh tamoom she.ke yeho didam mohammad dare cheshash baste mishe va mohkam tar mikone.fahmidam dare abesh miad.va ta oomadam yadesh bendazam ke too kosesh narize dige dir shode bood.abe mohammad kamel rikhte shode bood too kose shadi.vaay hala bayad chikar mikardim.man khodamo zadam beoon raho ta mohammad kiresho dar ovord kardam too.shadi dasht gerye mikard sare oon mozoo va manam mikardamesh va mohammad migoft ke natars man moshkel daram chizi nemishe.va mimaloondesh.man enghadr too fekr boodam ke nafahmidam chi shod.bale abe manam rikht too kose khanoom va geryash chand barabar shod.dige setamoon dashtim az tars mimordim.ke mano mohammad pashodim va raftim va too rah faghat be ham fosh midadim.va az tars milarzidim.kholase inke oon rooze ma zahre maremoon shod.doroste tooneste boodim shadi ro bokonim vali abe hardomoon rikhte shode bod toosh.dashtim fekr mikardim ke bayad chikar kard ke yadam oftad babaye doostam doktor.are bayad miraftim pishe oon.hamin kar ro ham kardim.farda sobhesh raftim oonja va goft alan maloom nemishe.va goft ke asan natarsim va age chizi shod khodesh bacharo mindaze.kholase domah gozashto dobare raftim doktor va didim khabari az bacheye sharikie mano mohammad nist.va bad az chand azmayesh maloom shod ke khanoom ham mese nanashoon hamele besho nist.va ma ham setaii khoshhal az in mozoo hamoon rooz raftim khooneye ma ke avvalandesh tak tak khanoomo bokonim va dovomandesh avaze oonroozi ke zahre maremoon shode bood ro dar biarim.alan yek salo nime ke mano mohammad ra be ra darim khanoomo mikonim va abemoono mirizim toosh.va khabari az bache nist.alanam daram miram too kare ye arezooye dige.va ino az khoda vase hameye pesarhaye irane azize eslami va fasede khodam mikha.pas hame ba ham bad az doa ye amine boland migim ta be hameye jahanian sabet beshe ke iran hamishe irane.va hamishe por az jendast.va amrika ham befahme ke ba oon kosaye nabesh hich ghalati nemitoone bokone va dar moghabele iran az nazare kos dashtan hiche.ey khoda:BE HAMEYE PESARAYE BAHALE IRANI YE ZAN KE HAMALE NASHE BEDEEEEEEEE.VA HAMARO DOOMAD KON. elahi amin.be omide didar.bazam vastoon khatere midam.vali na injoori.faghat khatereye sexy.chon dige majarey khanevadegi nadaram.=; byebye.
نظر بدهيد-->٭ ghorboone dokhtar amme sara
salam.bazam sinaye mozahem oomad.:)) indafe mikham vasatoon az dokhtar ammam begam.
man ye amme daram ke kharej az iran zendegi mikonan.in ammeye man ke emesh maryame ro man ta se sal pish nadide boodamesh.bad az in hame sal man se sal pish eid ammamo didam ke baraye tatilate norooz be iran oomade boodan.ghabl az inke bian fahmide boodam ke ye dokhtar ammeye khoshgelam ma darim ke vaghti ke aksasho mididam kiram shagh mikard.kesafat ghiafash kheili kir shagh kon bood.kholase man hamishe mahve aksash mishodam.ta inke az nazdik too foroodgahe mehr abad didamesh.vaaaaaaay vasatoon begam ke vaghti oomad biroon va man didamesh az khoshgelish nazdik bood ke ghash konam.ye arayeshe molayem ham karde bood ke dige nagoo.chi shode bood.yade shere andy ke oonmoghe ha taze oomade bood oftadam ke migoft che khoshgel sodi emshab.vaaaaaaaaaaaay ajab kosi bood.vaghean ke mahshar bood.vaghti didamesh be khodam goftam kashki tafakoratesham mese dokhtaraye oonvare ab bashe va ta injast ye hale hesabi bebaram.vaghti oomad jelo va mano did avvalesh yekam tarof kard.manam ke dahanam az koshgelish baz moonde bood haminjoori nigash mikardam.ke didam yeki baghalam kard.bale ammam bood ke mano bad az 17 sal mano dide bood va dasht ebraze alaghe mikard.manam boosesh kardam va hame raftim tarafe mashin ke berim khooneye ma.akhe chon ammam ba pedaresh ina va ba kolle famil ghahr bood va faghat ba ma ashti bood va masalan oomade bood ke shti kone jaiiro be joz khooneye ma nadasht.albatte inam begam ke ammam ham kesafat bad chizie ha.joori ke vaghti dashtam boosesh mikardam nazdik bood ke shagh konam.kholase too mashin dashtim harf mizadim ke ammam be sara goft bia.inam pesar daiit.oonam ye nigahi be man kardo zire lab khandido ba lahjeye kharejaki goft bale.didameshoon.mamanam ina nyoomade boodan ke az oonvar mogheye bargashtan ja bashe.va ammam ham bedoone shooaresh oomade bood.pas oonmoghe mano sara obabamo ammamba ham boodim.man room nemishod saramo bala biaram ke sara ro bebinam.mitarsidam asheg beshe.vali az tarafi ham az harfe ammam ke be sara goft inam pesar daiit fahmida ke ghablan hatman dar morede man harf zade va az man khoshesh oomade ke moshtaghe didaram boode.ammam chon ta oon moghe mano nadide bood hamash barmigashto mano midi va be babam migoft dorost mese khodete.babam ham hamash migoft pesar koo nadarad neshan az pedar****bezan gardane madarash ba tabar va mikhandidan.yeho bekhodam goftam saramo miaram bala o sara ro vase ye baram ke shode mibinam.are mikhastam oon karo bokonam.va chon az khodam ekhtiar daram in karo kardam va yeho fahmidam ke sara ham dare ba labkhand mano nigah mikone va kolli too delam ghand ab shod.vaghti residim khoone va kolli harf zadan va mogheye khab shod.ammam goft man mikham emshab pishe dadashamo zanesh bekhabam.baraye hamin vase sara ye ja endakhtan too hal va manam raftam too otagham ke bekhabam.vali aslan khabam nemibord.aklhe ye kos tako tanha too hal deraz keshide bood.chonkhabam nabord cheraghe otaghamo roshan kardamo raftam sare kampiooter ke ye sari be net bezanam bebinam chekhabare.ye kam dashtam chat mikardam ke yehoo dare otagham baz shod.bavaram nemishod.sara bood va goft man khbam nemibare.didam cheraghe otaghet roshane goftam biam pishet.mozahemet ke nistam.too delam dashtam ghorboon sadagheye lahjeye nazo mamanish miraftam ke dobare goft mozahemet ke nistam.ba mmmmmm kardan goftam na.befarma too.manam khabam nemiad.yani miad vali khabam nemibare.khandido oomad too va daro poshte saresh bast.avvalin bar bood ke ba ye dokhtar too shab too otagham tanha mishodam va dare otagh ham baste bood.goftam bioftam roosho bokonamesh vali tarsidam ke saro seda kone.vase hamin bigodar be ab nazadamo bitajrobegi nakardam.besh goftam azizam chand salete.goft man 16 salame.besh aslan nemikhord.akhe heikali dasht ke be ye adame 20 sale mikhord.goftam che jaleb.goft oonjoori ke maman migoft shoma 17 salete.goftam are 17 salame.ba bache ha too net bye bye kardamo oomadam neshastam roo takham.didam vaisade.besh tarof zadam ke beshine.oonam oomad neshest pishe man roo takht va khodesho chasboond bem vali na ziad.yani chon ziad nazdikam nesheste bood badanesh bem mikhord.too in fekr boodam ke khoda bekhad mokhesho tilit mikonam va az in fekra ke goft havaset be mane.goftam are.goft chera injoriii.age mozahemam beram.yeho goftam na.bash bash karet daram.goft chikaram dari(ba ye labkhande karih)moondam chi besh begam.besh goftam oonja ke shoma hastin ravabete dokhtar pesar chejoorie.oonam goft ooo yah.oonja hame har kari bekhan mikonan.har ki bekhad ba har kas sex dashte bashe dare.ino ke goft dige hasharam zad bala.goftam sex(ba taajob)goft are.oonja in masael hal shode.manam vaghti dashtim mioomadim mamanam ye kam az iran vasam goft va kolli tajob kardam.besh goftam yani rahat shomaha sex darin.goft are.va edame dad age nadashte bashim pas chejoori bayad niazamoono bartaraf konim.khob niaz be sex ham ye niaze.mage na.goftam khob albatte are.va yekam shoja tar shodam va dastamo gozastam roo bazosoosh va goftam khosh behaletoon baba.goft hala man ye soal mikonam.goftam befarma.goft shoma ha mage niaz be sex nadarid.goftam chera nadarim.khoobesham darim.goft pas ba vaze mamlekatetoon chi kar mikonin.goftam man tahala sex nadashtam vali dar injoor mavared aksaran jagh mizanim.goft jagh chie.goftam yani khodemoon khodemoono erza mikonim.goft yani chi.goftam yani ba khodemoon var mirim ta ehtiajemoon bartaraf she.yekam taajob kardo goft che karaii mikonin shomaha.goftam are dige badbakhtim.mese shomaha ke khosh bakht nistim.va goft albatte ye chizi bet begama.man tahala sex ba kasi nadashtam chon niazesho hes nakardam.vali kheili doost daram yek bar emtehan konam.vali har vaght be mamanam migam bem mige na.hanooz vasat zoode.va davam mikone.ba harfashshortam khis shode bood va kiram amadeye karan bood.besh goftam ke age bekhad mitoonim ba ham sex dashte bashim.goft bashe be mamanam begam farda shab age ejaze dad hatman.goftam na jane madaret besh nagiha vagarna kalleye mano mikanan.bia ba ham ye sexe koochooloo dashte bashim va badesh beine khodemoon mimoone.ha?khoobe?yekam fekr kardo goft yani mami nafahme.goftam na dige.goft akhe chijoori.goftam age nagim nemifahme va aroom dastamo gozashtam roo sinehash.vaaaaaaaaaaaay chi boodan.dige shortam dasht pare mishod.goftam ta man lokht mishamto ham lokht sho.ghabool kardo dotamoon loht shodim.mese teshne ha ke taze ab didan paridam roosh va hanooz ye kalame harf nazade kardam too koonesh.ye jighe boland keshid ke albate shans ovordam ke bidar nashod kasi.badesh goft nemikham daresh biar.vali dige dir shode bood.bad az tolombeye shishom ya haftom bood ke abam oomad.goft chi shod. goftam man niazam bartaraf shod.goft be in zoodi.vali man taze dashtam keif mikardam.manam az khoda khaste raftam vase bare dovom.goftam bebin.avvalesh bayad ye kam ba ham var berim va ham digaro bemalim.in chizaro too filma dide boodam.badesh ye labe nashiane az ham gereftimo ke joftemoon khandamoon gereft.besh goftam bayad az kos bokonamet ya az koon.goft mage fargh mikone.goftam bakereii.goft yani chi.goftam yani inke tahala too koset kardan ya na.parde dari ya na.kholse be ye mokafati besh fahmoondam.goft ye chizi begam davam nemikoni.goftam na.goft be mami ham nemigi.goftam na.goft man yebar ghablan ba khodam dashtam var miraftam va alan bakere nistam.ino ke goft goftam damet garm va kardam too kosesh.vaaaaaaaay che kose daghi dasht.hamoon joori ke too kosesh karde boodam va tekoon midadam ba sinehaye nazesh var raftam va maloondameshoon.mese ye hendoone bood ke az vasat ghachesh karde bashan va chasboonde bashan roo badan.seft boodo toopor.kolli dashtam hal mikardam ke didam kiram dar khiis mishe.tarsidam didam tekoon nemikhore.be khodam goftam mord ke didam na baba namorde bihoosh shode az khoshi.nagoo khanoom abesh oomade bood va yek deighe bad manam be arsh parvaz kardam.vaghti be khodemoon oomadim goft vay.sari lebasamoono pooshidimo neshastim be harf zadan va khandidan.va besh goftam ke az forood gah ke didamesh doos dashtam bash sex dashte basham va oonam hamino be man goft.5 deighe badesh ammam oomad too otagho be ma goft ke eee shoma injaiin.ye cheshmak zado khandido raft va daro bast.yebar dige boosesh kardamo gharar shod ke har shab ghabl az khab hamdigaro bebinim.bad ham dige dashtim az khastegi mimordim ke goft man dige beram bekhabam.vaghti dasht miraft az posht doiidamo pestoonasho gereftam.goft chie.goftam bezar vase bare akharam ke shode bashoon bazi konam.chizi nagofto do deighe ke malidamesh goftam khob hala boro.farda shabam bia ke kheili karet daram.ye cheshmak zado ye labe koochooloo be onvane khodahafezi dado raft.manam ta sob bidar boodamo be karam fekr mikardam.hamash too in fekr boodam kein 15 roozi ke ina injan hamash kos mikonam.va kolli khoshhal boodam.bale dorost fekr karde boodam.15 shab man faghat kos kardam.ta inke dirooz fahmidam ke gharare dobare bian va vase eide emsal mian iran.alan kolli khoshhalam.motmaennam ke indafe khoob tar mikonamesh va oonam tahala kolli tajrobe be dast ovorde va kolli hal mikonim.bad az eid ishalla vasatoon minvisam ke chejoori kardamesh.
نظر بدهيد-->٭ salam man saeedam ke majaraye khale joon ghorboonet roo neveshtam.man sale 3 daneshgaham va albate shahrestan.khob ye rooz zan daeem zang zad khoonamoon ke biya onnja maham tanha hastim .sate 3 badazohr bood ke ba ajanns raftam khonashoon.ye nim sati ba ona sohbat kardamoo naharoo khordim.khalam mikhast bere biroon baraye khonashoon kharid kone .pesar daim ke ham sene mane vali albate 2 barabre man heikal dare .hala khoobe ke man 181 ghadame va vaznam ham 86 kilooe.dige hesabe onoo bekonid ke che ghol biyabooniyee hast in pesar daaim.kholase pesar daim goft ke saresh dar mikone va az man khast ke ba zan daim beram kharid.manam ghabool kardam.mashinoo rooshan kardamoo raftim biroon.ye nim sati shod ke mikhastim berim khobe khalam goft ke mikhad bere khoneye ye ki az dostash onja jalase daran.manam ghabool kardam va kilido be man dad ke sahayad pesar daim khbabide bashe.kilido gereftamoo raftam khone .daroo baz kardam dar ghofl bood ye kam shak kardam ke chera dar az posht ghfle.ba nahayat zerafatraftam too khooneke kasi nafahme..dare vorodi roo baz kardamoo diam ke dare otaghe daim ina bastas va daftar ketabaye dokhtar daeim va pesar daeim.az poshte dare hamoon otagh ye sedahaie miyoomad .shabihe sedaye kasi ke dare hal mikone..konjkav shodamoo raftam ye sandali avordamoo gozashtam joloye dar. ba nahayate deghat raftam balaye sandali .va nayashaki saramo avordam bala.ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.dokhtar daim neshaste bood roo kire dadasheshoo bala bain miparid .che sahneye topi bood kire maham dash haleshoo miboord .ke pesardaim boland shod ajab kire gondei dash .lengaye khahareshoo gereftoo onoo be posht khaboond.ba pahashoo dad bala.kireshoo goozasht too kose bichareye dakhtar daim.hala khob shod ke on sahnaroo didam.akhe choon man ghablan mikhastam dar morede ezdevaj ba dokhtar daim be mamanam begam.pesar daim hamchin tolombe mizad ke dokhtar daim part mishod aghab.sorateshoo bishtar kardoo ye narei zadoo kireshoo dar avord va kandomesho keshid va abeshoo mesle filmaye super rikht roo sinehaye khaharesh.vali vaghan ajab kosi bood dokhtar daim .sefid mesle barf.harchi begam bazam kam goftam..kholase pesar daim boland shodolebasesho mikhast beposhe ke didam hava pase.omadam pain va sadaliroo gozashtam sare jash .va kheili ham deghat kardam ke chizi az halate khodesh avaz nashode bashe.az tarse ona raftam pshte dare hayat ke age omadan jaye fararoo dashte basham.. badaz 2-3 daghighe omadan biroon.pesar daim goft ke man miram biroon ke age maman ina omadan shak nakoon.onam raft biroon .nemidonam chi shod ke infewkre oftad be saram .dokhtar daim raft too dastshooi manam raftam roo mobl neshastam. ba khiyale kamelan rahat.dokhtar daim ke omad biroon ta manoo did bargh az konesh parid ba sedaye larzan az poshte dar goft ke agha s... key omadi.man goftam ke ye nim saatiye ke omadam .ta inoo goftam zaboonesh band omad.2 zarish oftade bood ke che dastegooli be ab dade.behesh goftam :dashtin chi kar mikardin az otagh sarooseda miyoomad.onam ke dige kamelan az mozoo ba khabar shode bood be man goftke s joone har ki dost dari be kasi nagoo har chi bekhay behet midam .kheili tarside bood.behesh gooftam ke ye rah dare .ke bamanam az hamoon karaiee ke baon mikardi ba man ham bekoni.ba tarsoo vaheme ghabool kardoo omad tarafe man .ajab chizi bood tabe hala too filmaham nadide oodam akharesh bood badane keshide.va sefide mesle barf.oamd joolo manam boland shodam.aval azash ye labe mashti gereftam.ajab labaye daghi dash.mikhordamesho kiramoo mimalondam behesh.lebasamoo dar avordam va raftim too hamoon otaghi ke 1 sate pish hamoontoo dasht jigh mizad.bordamsh rooye takht. kosesho gereftam too dahan .hichi pashm nadasht taze zade bood.khordamesh ziyad hashr i nabood.manam ke didam injooriye kiramoo goozashtam rooye koseshoo ye hoo feshar dadam .inghadr liz bood ke ta tah raft toosh.tolombe zadamoo mikardam .hamon joori ke dadashe mikard.abam omad axolamali neshoon nadam ke befahme .choon mikhastam talafi inkareshoo saresh dar biyaram.be posh khabidamoo behesh goftam ke bayad beshine roo kiram.2-3 daghighe gozash .ye hoo ehsas kardam ke ye nafar dare maroo mipad.kheili tarside boodam.pashmam dasht fer mikhord.aval fekr kardam ke zan daime.be dokhtar daim hichi nagoftam .onam khodesho bala pain mikard.ye hoo saramoo kardam ontaraft ohhhhhhhhhhh.vayyyy.pesardaim bood.az tarse onn hich kari nemitoonestam bekonam oamd tarafe ma ooo va oamd balaye takht.goftam alane ke mano ye fas kotake hesabi bezane.sharvalesho dar avord goftam shayad mikhad talafi dar biyare va bekone too kone man .dash khandam migereft ke yehooaz shedate taajoob nazdik bood shakh dar biyaram .on dash kireshoo mikard too kone khaharesh.ta kiresh khord be kone khaharesh ye jigh zad ke hanooz sedash .too gooshame.bad onoo be jolo hol dad jolo.va kireshoo kard too kone on bichare.az dadr jigh mizad .taze fahmide boodam ke chera on dadashesh omade bood too .choon man daroo ghoofl nakarde boodam.agha dardesaretoon nadam abam omad va dobare rikhtam roo kosesh.onam dash zire dastoo paye dadashesh jigh mikehsid.abe onam omad .va man raftam hamoom .az joofteshoon khejalat mikeshidam.omadam biroon.pesar daiem goft az in be bad age mikhay hal konim har hafte hamin rooz oo hamin sat biya inja ta ba ham hal konim .mana m khandidamoo .ghabool kardam
نظر بدهيد-->٭ salam bazam man.sina.:D khob dige.adam ke dastan ziad dashte bashe intorie dige.:oomadam dar morede amme zhina vasatoon begam.akhe man ye amme daram be name zhina.ke bache dar nemishe vali ba in hesab hich moshkeli ba shoharesh nadaran va kolli baham khoobam va migano mikhandan.yerooz man rafte boodam khooneye ammam ina ke too ye shahre dige hastan.sob shohar ammam rafte bood sarekaresh va motmaen boodam ke ta asri nemiad.chon kare hamishash bood.sob miraft va asri mioomad.ba sedaye shire ab boland shodam va didam ke saat 10 sobhe.raftam too hal didam telvezion vase khodesh oshane va shabkhiz dare zer mizane mesle hamishe.khamooshesh kardamo raftam too ashpaz khoone.baaaaaaaale ammam oonja bood.haminjoori ke dasht vase zohr salad dorost mikard yavashaki raftam tarafesho goftam salam.tarsido bargasht goft bache morde mage maraz dari adamo mitarsooni.ino bayad begam ke man asoolan too famil ba hame rahatam va ba hame cherto pert migam.va be hamin tartib ba ammam ham ke 32 saleshe hamintoram.goftam salam amme zhina.goft salam bar aghaye gole khodam.chetori sina.khoob khabidi.goftam are .goft chizi kamokasr nadashti.manam goftam nababa faghat ye khanoom kam dashtam keoonam karish nemishod kard.khob nabood dige.va edame dadam ke alan mikham be payam zang bezanam va besh begam dare miad ye khanoomam vase man biare.payam shohar ammame.amme zhina kolli khandido goft khoda hkafat nakone.hamintor ke vaisade boodo saresho endakhte bood paiin va dasht goje poost mikand vase salad didam ke hey shoonehasho mindaze bala.goftam amme pir shodi ha.goft are dige.chikar konim.taghsire in payame kharkossast.goftam baba in kharkossaro velesh kon boro ye shooare khoob peida kon.goft delet miad.mahe mah.goftam are.mahe tooalete.yekam khandidimo didam na mese inke jeddi hey shoonehasho mindaze bala.goftam hala amme az shookhi gozashte chete?age shoonehat dard mikone bezar man salad dorost mikonam.ya asan foghesh salad nemikhorim.goft na amme.mozoo ine ke chand vaghte khastame.hamye joonam dard mikone.shaba ham rahat nemikhabam.badanam kooftast.goftam pas zood bash salado dorost kon ta ye moshto malet bedam ke khodet midooni ostade moshtomalam.goft velemoon kon jane sina.goftam na.nemishe.bayad moshto malet bedam bodo ke montazretam.raftam too hal chand deighe neshestam didam nayoomad.fahmidam dare tarof mikone.khodaiisham manzoori nadashtam.raftam dastesho gereftam ovordamesh damar khaboondamesh roo zamin.goft aaaaah badam miad roo zamin bekhabam.goftam pas pasho boro roo takhtet bekhab.oonam goosh kardo raft too otaghesh va manam posht saresh raftam.goft khob hala chikar konam.goftam az posht bekhab.khabido manam oftadam roosh ke moshtomalesh bedam.yekam ke moshto malesh dadam ye aaaaaaah keshid az oon ahhhhhha.ke adamo kamel hashari mikone.goftam chie amme mage zelzele oomade man khabar nadaram.goft na amme daram hal mikonam.in jomlaro ham joori goft ke man dige dashtam yavash yavash shagh mikardam.goftam amme mikhay dige moshtomalet nadam age khoshet nemiad.goft na amme.bede bemal.vaghti goft bemal besh goftam amme dari ba iham harf mizani ha.goft be ihamesham beres.ino ke goft fahmidam vazesh kheili kharabe.ta oomadam dastamo bezaram roo koonesh ke bemalam bargashto goft yeho nazani daghoonam koniha.shooar daram.goftam natars.be khodam goftam ke dashte shookhi mikardeva dobare shoroo kardam be moshto mal dadanesh.kolli ke moshto malesh dadam.goftam khob amme joon.hala nobate toe.goft akhe man ke balad nistam.goftam karaiiro ke man kardam to ham bokon.goft bashe.va badesh goft pas lebaseto dar biar ke befahmam daram che gohi mikhoram.manam lebasamo dar ovordamo goftam bodo dige.yeho didam avaze moshto mal parid ro man va dare kamaramo boos mikone va az poshtam mikhad kiramo begire.tarsidam bargashtam goftam dari chikar mikoni ke yeho lebasesho dar ovord goft inhame mane badbakhto malidi akharesh mikhay hamintori velam koni.goftam amme vel kon.zeshte.goft zesht pire zane navad salast ke savare docharkhe beshe tak charkh bezane.manam ke az khoda kahste bargashtam yeho didam parid soraghe kiram va kiramo gereft va dokmehaye shalvaramo baz kardo kiramo yerast kard too dahanesh.teflaki kiram nafahmide bood hanooz che khabare.taze dasht az khab bidar mishod.hamintori ke dasht mikhord manam aroom oono lokhtesh kardamo shoroo kardam be maloondane sine hash.ziad chize mali nabood.vali vaghti dastam khord be kosesh kaf kardam.vaaay chi zire dastam hes kardam.enghadr gholombe va narm bood ke avvalesh khial kardam navar behdashti dare.vali badesh fahmidam na.kose khalese.khalese khales.baaaale amam chi sakhte bood.avaze sinehasho too kosesh dar ovorde bood.che kosi che kooni.oonja bood ke yade ahange vigene khoda biamorz ke mikhoond kose khare ghame.koso koon ba hame.kiro kos too hame.kose namehraboon doshmane joone(bargerefte za shere zan balaye ghame.kharo gol ba hame.zane na mehraboon doshmane joone)oftad.vaghean kos bood.kolli kaf karde boodam.nazashtam dige sak bezane va az dahanesh keshidam kiramo biroon va yerast kardam too koonesh.dose deighe hamintori tolombe zadam didam na man hal mikonam va na oon.akhe amme zhina yekam laghare va na koon dare o na pestoon.vase haminam kiramo az koonesh dar ovoramo va be tarafe kosesh hedayat kardam va kiramam masiro kamel fahmido yerast raft too kosesh.hey tolombe zadamo hal kardam va mimaloondamesh ke dige dasht abam mioomad.goftam dare dige abam miad goft jash khoobe bezar berize hamoonja.gofam bashe va hamoonjoori ke dashtam tolombe mizadam sari tar kardamo hameye abamo rikhtam too kosesh.vaaaaaaaaay jaye hamatoon khali.badesham yekam edame dadam te amme zhina dige shol shodo asan hes nadasht.faghat dad mizad.aroom kiramo dar ovordam va besh goftam khastegit dar raft.goft are amme.daset dard nakone.ye chand ta labe koochoolooye dige ham az ham gereftimo yavash yavash pashodim ke lebasamoono bepooshim.lebasamoono pooshidim.va yekam ke boo kardim didim booyr sookhtani az ashpaz khoone miad.baaaaaaaaale shanse ma gol karde boodo ghaza soohkte bood.goftam amme jan negaran nabash.paridamo sari raftam do pors jooje kabab kharidamo oomadam.bazam jatoon khali.kababesh harf nadasht.hala nemidoonam chon bad az sex bood chasbid ya vaghean khosh maze bood.vali ghablan yejaii khoonde boodam ke jooje kababe bad az sex michasbe.manam rastesh vase hamin jooje kabab gereftam.va vaghean ham chasbid.bad ke naharo khordim hamoonja sare sofre ham ye bar dige ham digaro baghal kardimo maloondimo boos kardimo lab gereftimo badesh pashodim zarfaye naharo jam kardimo raftim to otagh ke yebar dige zelzele ra bendazim.vali az bas ke khaste boodim joftemoon bikhiale sex shodimo too baghale ham khabidim.bad az zohresham ba sedaye zange payam az khab bidar shodim ke migoft tond bashin amade shin biain paiin mikhaym berim jooje kabab bokhorim.mano amme zhina sari amade shodimo too amade shodan ham ham digaro aziat kardimo kholase raftim paiin.jatoon khali shab ham jooje kaba khordim.bazam chasbid.;)
نظر بدهيد-->........................................................................................

Home
scxntdvddovbbyq